TR EN

2008 Yılı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Vakfımız tarafından Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak amacıyla ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın üçüncü uygulaması 2008 yılında gerçekleştirilmiştir.

Kazanan araştırmacı veya araştırmacı grubuna Türk kültürü ve teknoloji alanlarında, her biri için 40.000 TL para ödülü verilecektir.

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü Komisyonu’nun yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Vakıf Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından da uygun bulunan ödül sahipleri şöyledir.

Türk Kültürü alanında;

  • Prof.Dr.Bozkurt Güvenç’in hazırladığı “Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları” adlı kitabından dolayı,
  • Prof.Dr.Saim Sakaoğlu’na Türk kültürü ve Türk dili üzerine yapmış olduğu çalışmaları ve Türk kültürüne katkılarından dolayı,

Türk Dili alanında;

  • İlhan Ayverdi’nin hazırladığı “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”,
  • Prof.Dr.Bülent Sankur’un hazırladığı İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü’ne,

verilmesi uygun bulunmuş olup ödül miktarı bu kişiler arasında paylaştırılmıştır.

Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü Komisyonu’nun yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Vakıf Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından da uygun bulunan ödül sahipleri aşağıdaki gibidir.

  • Prof.Dr.Yusuf Yağcı “Polimer NanoKompozit hazırlanmasında yeni yöntemler” konulu çalışmalarından dolayı,
  • Prof.Dr.Mustafa Güden, Yard.Doç.Dr.Alper Taşdemirci, Arş.Gör.A.Kaan Toksoy, M.Eren Dizlek ve Çağrı Ergönenç’in yapmış olduğu “Köpük ve Gözenekli Metalik Yapıların Üretimi ve Mühendislik Uygulama Alanlarının Genişletilmesi” konulu projesiyle,

ödüle layık görülmüşlerdir.

Ödül töreni 19 Şubat 2009 tarihinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Halim Doğrusöz, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.Dr. Sadık Tural’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

ELGİNKAN VAKFI TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SAHİPLERİ HAKKINDA BİLGİ

1- Prof. Dr. Bozkurt Güvenç / Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları

Yaklaşık dört bin yıllık bir tarihi, Türk Kimliği'nin çok katmanlı atlasında, değişen zaman ve süreçlerin izinde, geçmişe bakarak bugünü sorguluyor. Kimlik insanın kendisini nasıl algıladığı, kimle özdeşleştirdiğidir. Kimlik bir kültür sorunudur. Kişiler, toplumlar tarihlerini biliyor, benimsiyorlarsa mantık açısından, kimlik arayışı veya sorunu olmaması gerekir. Kimlik varlık bilinci için, kültür tarihi gerekli fakat yeterli değildir. Toplumun kültür tarihi yazılmamışsa, kimlik bunalımı ya da arayışı kaçınılmaz olmaktadır. Bütün bu konular, Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları eserinde toplanmıştır.

2- Prof.Dr.Saim Sakaoğlu

Türk kültürü ve Türk dili üzerine yapmış olduğu çalışmaları ile Türk Kültürüne katkılarından ve ülkemizi bilim dünyasında tanıtmasından dolayı ödül almaya hak kazanmıştır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Folklor Araştırmaları Kurumu, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Union International de la Marionette-Milletler Arası Kukla Birliği (UNİMA), vb. kurumların üyesidir. American Folklore Society’ye üyelik tarihi 1974’tür. Türk Dil Kurumunda 18 yıl bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Prof.Dr.Saim Sakaoğlu, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki pek çok ülkede çeşitli bilimsel toplantılara katılmış, bildiriler sunmuş, oturum başkanlıkları yapmıştır. Kitapları, makaleleri ve bildirileri aynı kıtalarda İngilizce, Makedonca, Fransızca ve Japoncaya çevrilmiştir.

3- İlhan Ayverdi / Misalli Büyük Türkçe Sözlük

Edebiyatçı İlhan Ayverdi yönetiminde hazırlanan yaklaşık 100 bin kelime ve deyimin yer aldığı “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”, 34 yılda yayına hazırlanmıştır. Bu sözlükte; 400'ü eser sahibi toplam 1,000 kişiden 100,000 misal 200'ü aşkın yazarın 350'ye yakın eseri taranmıştır. Çeşitli sözlüklerde ve kaynaklarda geçen yaklaşık 250 eserden misaller alınmıştır. 800'ü aşkın yazar ve şairden alıntılar yapılmıştır. 96,000 açıklamalı, kelime Madde başı ve ara madde olarak 61,000 kelimeye yer verilmiştir. Bu kelimelerle oluşturulan yaklaşık 35,000 deyim ve kelime açıklanmıştır. XIII. yüzyıldan XXI. yüzyıla kadar farklı devirlerdeki yazılı ve sözlü dil örneklerini kapsayan 3 ciltlik bu temel başvuru eseri, Türk dilinin bir dökümü niteliğindedir. Türk çocuklarına geçmişleriyle bağ kurmalarında ve milletlerin tarihlerinde daha dün demek olan 100-150 senelik metinleri okuyup anlayabilmelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

4- Prof. Dr. Bülent Sankur / İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü

Türkçe teknik terimler alanındaki 20 yılı aşkın çalışmaları sonucunda bilişim terimleri sözlüğünü hazırlamıştır. Bilişim Sözlüğü’nde 19.200 terim ele alınmış, açıklamaları verilmiş, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak karşılanmıştır. Bilişim Sözlüğü’nün kapsamında; bilgisayar, elektrik, elektronik, iletişim, Internet, kontrol, ölçme tekniği, istatistik, sistem bilimi, matematik ve kısmen fizik terimleri yer almıştır.

İngilizce teknoloji terimlerinde çok sık rastlanan eşanlamlar karmaşasını aydınlatmak için terimlerin eşanlamlıları ve karşı tanımlıları da belirtilmiştir. Dünyada konuşulan birçok dildeki sözcük dağarcığının on bin ile sınırlı olduğu düşünülürse, terimler sözlüğünün vardığı aşamanın önemli bir birikimi yansıttığı anlaşılabilir. Sözlüğün elektronik kopyası www.bilisimsozlugu.com adresinden bir arama motoru eşliğinde ücretsiz indirilmektedir. Sözlüğün halen Internet üzerinden 800.000 kopya indirilmiş olduğu belirtilmektedir.

 

TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ

 

5- Prof. Dr. Yusuf Yağcı / Polimer Nanokompozit hazırlanmasında yeni yöntemler

 

Prof. Yağcı, ışıktan yararlanarak hem polimer hem de nanotanecik oluşumunu aynı anda ve aynı sistem içinde gerçekleştirmiştir. Böylelikle, bir adımda basit başlangıç maddeleri UV ışığı ile ışınlandırılarak doğrudan nanokompozit elde edilebilmektedir. Elde edilen kompozitler içinde nanoboyutlu tanecikler homojen bir dağılım göstermektedir. Bu özellik nanokompozitler için aranan en önemli özelliktir. Ayrıca ışınlandırma nedeniyle ısı kullanılmaması sağlığa zararlı monomer uçuculuğunu önlemekte ve çevreye duyarlı bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemle elde edilen kompozitlerin antimikrobial özellikte olduğu ve örneğin tıbbi plastik malzeme veya hastanelerde bakteri oluşumuna yol açmayan kaplama yapımında kullanılabileceği ortaya konmuştur. Prof. Dr. Yusuf Yağcı’nın bu bulguları polimer biliminin en saygın dergilerinde makale olarak yayınlanmıştır.

6- Prof.Dr. Mustafa Güden / Köpük ve gözenekli metalik yapıların üretimi

İmplante edildiği bölgede kemiğin implant içine doğru oluşmasını ve girmesini sağlayan köpük veya gözenekli yapı kullanımı ile cerrahi müdahalenin hemen başında kemik entegrasyonunun artırılarak implantın kayması ve ikincil müdahalelerin oluşmasını engellemektedir. 2004 yılından bu yana Hipokrat Tıbbi Malzemeler A.Ş. ve Prof.Dr. Mustafa Güden araştırma grubu tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların sonucunda, tıbbi alanda yaygın olarak kullanılan Ti6A14V alaşımından gözenekli yapı ile spinal kafes geometrilerine uygun bir portre oluşturulmuştur. Spinal kafes gelişiminde temel prensip olarak Biyo-uyumlu Ti6A14V’den hazırlanmış gözenekli implantların kemikle daha fazla etkileşim göstermesi ilkesi esas alınmıştır. Bunun nedenleri arasında, açık hücreli gözeneklerden vücut sıvısının her yöne kolayca taşınması ve kemiğin gözenekler içinde gelişip büyümesi bulunmaktadır.