TR EN

Türk Sanayiinin en köklü topluluklarından birini kuran Elginkan Ailesi, yarım asırlık şirket kültürünün daha ilk yıllarında çok önemli bir karar almıştır:

“Vakıf kurarak, şirketlerden elde edilecek gelirlerle Türk insanının eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamak”

Bu karar, 1985 yılında Vakıf kurucuları Merhume Ümmehan Elginkan ve Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan ile Elginkan Topluluğu’na bağlı 8 şirket tarafından yapılandırılarak hayata geçirilmiştir.

Elginkan Vakfı’nın aşağıda yer alan kuruluş amaçları, derin bir vefa duygusu, samimi bir sosyal sorumluluk bilinci taşır :

  • Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, âdet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak.

  • Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek.

  • Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Mesleki Eğitim Alanındaki Hizmet ve Yatırımlar

Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nde eğitim faaliyetleri Geliştirme ve Uyum Kursları, Meslek Kursları ve Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri olmak üzere 3 ana başlık altında yürütülmektedir.

Geliştirme ve Uyum Kursları’nın bitiminde kursiyerler sınava tabi tutulmakta, başarılı olanlara Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı “Başarı Belgesi” verilmektedir. Seminerlere katılan katılımcılara da seminer sonunda “Seminer Katılım Belgesi” verilmektedir.

Eğitime Destek Faaliyetleri

Vakfımız, İzmit’te Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni(2005), Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası (2005), Maltepe E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi (2008), Küçükyalı E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu (2010), Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhane binası ve Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonunu tefrişatı ve çevre düzenlemesini tamamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamış ve Türk Milletinin hizmetine sunmuştur.

Ayrıca, İstanbul’da Ekrem Elginkan Lisesi’nin inşaatını yaptırarak 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışlamıştır.

Eğitime destek faaliyetlerinden bir diğeri; burs programlarıdır.

Burs Programları:

Elginkan Vakfı lisans düzeyinde öğrenim gören, başarılı ve maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerini desteklemek üzere 2005 yılından itibaren Burs Programı’nı uygulamaya koymuştur. Burs programı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’nde uygulanmaktadır.

Ayrıca, Vakfımız amaca yönelik olarak Türk Dil Kurumu ile birlikte yürütülen ve Doktora öğrencilerine burs verilmesini öngören bir programı gerçekleştirmektedir. Bu programda Üniversitelerin öncelikle “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümlerinde doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

Bilim, Kültür ve Teknoloji alanındaki hizmet ve yatırımlar

- Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Elginkan Vakfı, 2006 yılında yeni bir uygulama başlatarak, Türk Kültürü ve Teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetleri desteklemek amacıyla “Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri”ni ihdas etmiştir.

Türk Kültürü Araştırma Ödülü, Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna,

Teknoloji Ödülü, Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna verilmektedir.

  • Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı

İlki 2013 yılında düzenlenen “Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı”nın konusu “Geçmişten Geleceğe Türkçe” olarak belirlenmiştir. Kurultay’ın amacı Türkçenin en eski döneminden başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte yaşadığı değişmeleri, gelişmeleri ortaya koymak ve geleceğine yönelik ön görülerde bulunmaktadır.

  • Bunların yanı sıra Üniversitelerin teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlere yönelik girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek üzere geliştirdiği ödüllü yarışma projelerinde ana sponsor olarak da katkıda bulunmaktadır.

Elginkan Vakfı, amaçları doğrultusunda Türk kültürü ve Türk dilini, bilim ve teknolojiyi, eğitimi destekleme faaliyetlerini artan bir şevkle sürdürmekte ve Türk milletine hizmet etmekten onur duymaktadır.