TR EN

ELGİNKAN VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİMİZİN KURULUŞ AMAÇLARI

Vakfımızın temel amaçlarından biri,

"Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını arttırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir."

olup, bu amaçtan hareketle kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinde; gerek sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekse kam kurumlarının dolayısıyla halkımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Verilen eğitimler ile çalışan işgücünün, gelişen ve değişen teknoloji ile üretim şartlarına uyumlarını sağlamak, işsiz ve mesleksiz gençlerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı bir eleman olarak yetiştirilmesine, onların kendi işyerlerini kurabilmelerine veya alanlarında iş bulabilmelerine yardımcı olma amaçlanmaktadır.

Tüm eğitimler, yetişkin eğitimi olarak verilmektedir ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol esaslarında;

 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmektedir.

Yapılan eğitimlerin tamamı bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülmektedir.

EĞİTİMLER

Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nde eğitim faaliyetleri Geliştirme ve Uyum Kursları, Meslek Kursları ve Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri olmak üzere 3 ana başlık altında yürütülmektedir. Eğitimler eğitim merkezlerinin kadrolu eğitimcileri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinin teknik öğretmenleri, üniversite öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.

Geliştirme ve Uyum Kursları’nın bitiminde kursiyerler sınava tabi tutulmakta, başarılı olanlara Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı “Başarı Belgesi” verilmektedir. Seminerlere katılan katılımcılara da seminer sonunda “Seminer Katılım Belgesi” verilmektedir.


 

KURSLAR VE SEMİNERLER

Verilen Bazı Meslek Kursları

 • Armatür Montaj ve Bakım Onarımı

 • Doğalgaz Teknolojisi ve Doğal Gaz ile Çalışan Cihazların Bakım Onarımı ve Montajı

 • Temel Elektrik

 • Ev Cihazları Montajı ve Bakım Onarımı

 • Kat Kaloriferi Montajı ve Bakım Onarımı

 • Kombi Montajı ve Bakım Onarımı

 • Klima Montajı ve Bakım Onarımı

 • Hidrolik-Pnömatik

 • Ölçme-Kontrol Bilgisi

 • Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı

 • Sac-Metal Kalıpçılığı

 • Talaşlı İmalat Tekniği

 • CNC Operatörlüğü

 • Temel Teknik Resim

 • AutoCAD

 • Unigraphics NX3 CAD

 • Unigraphics NX3 CAM

 • Unigraphics NX6

 • Moldwizard ve Sheet Metal+Progressive Die Wizard

 • Solidworks

 • Tekstil Makinaları Uygulamaları

 • Otomatik Kumanda

 • Güç Devrelerinde Kompanzasyon

 • Elektro-Pnömatik ve PLC Uygulamaları

 • Temel Elektronik

 • Dijital ve Endüstriyel Elektronik

 • Ön Muhasebe

 • Muhasebe Teknikleri

 • Girişimcilik

 • Diksiyon

 • İlkyardım ve Kurtarma

 • Elektrik Ark ve Oksijen Kaynakçılığı

 • Gazaltı Kaynakçılığı (MIG-MAG ve TİG-Argon)

 • Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçılığı

 • Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık

 • Bilgisayar Kursları

  • Windows-Office (Word-Excel)

  • Internet

  • Powerpoint

  • Bilgisayar donanımı

  • WebSayfası Tasarımı

  • Veri Tabanı (Access)

 • Temel Elektronik

 • Dijital ve Endüstriyel Elektronik

 • Ön Muhasebe

 • Muhasebe Teknikleri

 • Girişimcilik

 • Diksiyon

 • İlkyardım ve Kurtarma

 • Elektrik Ark ve Oksijen Kaynakçılığı

 • Gazaltı Kaynakçılığı (MIG-MAG ve TİG-Argon)

 • Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçılığı

 • Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık

 • Bilgisayar Kursları

  • Windows-Office (Word-Excel)

  • Internet-Powerpoint

  • Bilgisayar Donanımı

  • Veri Tabanı (Access)

  • Photoshop

  • Corel Draw

  • Grafik-Anifasyon

  • Php ile Web Programlama

Verilen Bazı Seminerler

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Küreselleşme ve Küreselleşmede Rekabet Gücü

 • Zaman Yönetimi

 • Sorun Çözme Teknikleri

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kurum İçi İletişim

 • Verimlilik Artırma Teknikleri

 • Kriz Yönetimi

 • Pazarlama, İletişim ve Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım

 • Marka Yönetim Süreci (Başarılı Markalar Yaratmak)

 • Olası Hataların Analizi

 • CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

 • TS-EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • Kıyaslama (Benchmarking)

 • İstatistiksel Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

 • TS-EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi

 • Kuruluş İçi Kalite Denetçisi

 • Değişim ve Sürekli İyileştirme (Kaizen)

 • Büro Yönetimi (Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri)

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

 • 5 S Prensibi

 • 6 Sigma

 • Sözsüz İletişim (Beden Dili)

 • NLP (Beyin Dili Programı)

 • Yangın Önleme ve Söndürme Sistemleri

 • Temel Kalibrasyon

 • Üretim Yönetiminde Etkinliğin Artırılması

 • Etkili Ekip Çalışması

 • Çalışanlar Nasıl Motive Edilir

 • İş ve İnsan İlişkileri

 • Etkili Sunuş Teknikleri

 • Çağdaş Yönetimde Liderlik ve Motivasyon

 • Aile İçi İletişim

 • Hizmette Müşteri Menuniyeti

 • HACCP (TS EN ISO 22000 Güvenli Gıda Üretim Yönetimi Sistemi)

 • Aktif Öğrenme