TR EN

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

Elginkan Holding İnsan Kaynakları Politikamız Elginkan Topluluğu Amacı ve İlkeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Elginkan Topluluğu; çalışanları ile birlikte, Topluluk Şirketlerini önce Avrupa, daha sonra dünya şirketleri haline getirmeyi, Türk ekonomisinde, iş hayatında, iş ahlakı ve toplum kültürü normlarında kıymet yaratarak EBEDİ MÜESSESE olmayı amaçlamaktadır.

Ebedi müessese olma amacımız doğrultusundaki “Önce İnsan” ilkemiz; İnsan Kaynakları Politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Önce İnsan ilkemiz, Elginkan Holding İnsan Kaynakları Sistemlerimizin etkin, çağdaş ve adil işleyişini sağlamakta ve insan kaynağımıza yönelik stratejik hedeflerimizi belirlemektedir.

Önce İnsan ilkemiz; en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır hedefiyle yürütülmektedir. Çalışanlarımızın yeteneklerinden, insan gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak, verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkân tanımak, bilgi transferinin ve paylaşımın sağlandığı ortamı yaratmak hedeflerimizdir.

Hizmet ve üretim kalitesini sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanlara eşit kariyer ve profesyonel gelişme imkânları sağlamak stratejik hedefimizdir.

Yönetim felsefemizin temel taşı, çalışanlarımızda sahiplik duygusunun geliştirilmesi ve girişimcilik ruhunun ön plana çıkartılmasıdır.  

Önce İnsan ilkemiz sadece Elginkan Topluluk şirketlerimize yönelik değil, aynı anda topluma hizmet etmeye de yönelik kurumsal değerimizdir. Bu doğrultuda;

-   Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’miz kanalıyla gençlere, işsizlere, engellilere, mesleki ve kişisel gelişimi hedefleyenlere eğitim imkânları sunuyor,

-     Stajyerlerimize iş deneyimi kazandırarak iş hayatına hazırlıyor,

-    Üniversite öğrencilerine burs imkânı sunarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz.

Önce İnsan ilkemiz, ebedi müessese olma amacıyla Elginkan Topluluğu’nun “Yıllarca Beraber Olmak”, “Sağlıklı Büyüme” ve “Varlığımızın Dayanağı Doğrulumuzdur” ilkeleriyle de bütünsellik içindedir.