TR EN

ELGİNKAN VAKFI - ÖDÜLLER 2024

ELGİNKAN VAKFI 

2024 YILI 

TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ 

PROGRAMI BAŞLADI

 

Elginkan Vakfı amaçları doğrultusunda; Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak üzere, ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın on dokuzuncusu bu yıl gerçekleştirecektir. 

Türk Kültürü Araştırma Ödülü

Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla, Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı ve araştırmacı grubuna verilecektir.

Teknoloji Ödülü

Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna verilecektir.

Kazanan araştırmacı veya araştırmacı grubuna Türk kültürü ve teknoloji alanlarında, her bir dal için 300.000 TL para ödülü verilecektir.

Ödüller için başvurular, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından aday gösterilmek suretiyle yapılmaktadır.

Aday gösterebilecek Kurum ve Kuruluşlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,
Bilim Akademisi Derneği,
Üniversitelerin senatoları; mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü ve merkezlerin yönetim kurulları,
Mühendislik bilimleri, Türk kültürü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların yetkili kurumları,
TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme Komiteleri,
KOSGEB Başkanlığı,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Başkanlığı,
Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşları,
İlgili sivil toplum kuruluşlarının yetkili kurulları.

 

Söz konusu kurum ve kuruluşların, önerdikleri adayların özgeçmişlerini, yaptıkları çalışmaları ve kurumun öneri gerekçelerini içeren bir dosyayı öneri yazısıyla birlikte en geç 4 Ekim 2024 tarihine kadar, Elginkan Vakfı Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Kazananlar Aralık 2024’te açıklanacak ve ödüller törenle takdim edilecektir.