TR EN

Elginkan Vakfı 6. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı

Vakfımızın ilkini 2013 yılında düzenlediği Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayının altıncısı 25-26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 
2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla, Türk Edebiyatı temalı 6. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı’nın ana başlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatı olarak belirlenmiştir. Her alanda olduğu gibi Cumhuriyet dönemi, edebiyat alanında da önemli gelişmelerin yaşandığı, yeni akımların ortaya çıktığı, kadın yazarlarımızın arttığı, yayımcılığın hız kazandığı bir dönem olmuştur.  
 
Kurultayın kapsamı ve alt başlıkları, Cumhuriyet Döneminde; Şiir, Roman, Hikaye, Tiyatro, Gazete, Dergi ve İnternet Etrafında Gelişen Türler şeklinde belirlenmiştir. 
 
Kurultay bildiri başvuruları www.elginkanvakfikurultayi.org adresinden alınmış olup, kurultaya yurt içinden ve yurt dışından başvurular olmuştur. 127 bildiri özeti Danışma Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilmiş, 72 bildiri özetini hazırlayan bildiri sahiplerinden tam bildiri metinleri istenmiştir. Danışma Kurulu Üyeleri tarafından yapılan son değerlendirmeler sonucu 34 kişi ve bildiriden meydana gelen Kurultay Programı oluşturulmuştur. 
 
Kurultay’ın ilk günü Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın hazırladığı “Cumhuriyet Dönemi Karikatürlerinde Edebiyatçılarımız ve Edebiyatımız” başlıklı sergi açılışı yapılmıştır. Sergi Kurultay boyunca açık kalmıştır. Sergiyi ziyaret eden misafirlerimize Sergi içeriğini yansıtmak için hazırlanan kitap hediye edilmiştir. 

metin, giyim, kişi, şahıs, ayakkabı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu 

giyim, kişi, şahıs, adam, insan, insan yüzü içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu 

Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in ev sahipliğinde başlayan Kurultay; tüm bildirilerin dinlenebilmesi amacıyla tek tek oturumlar halinde gerçekleştirilmiştir. 
 
3 gün boyunca 8 oturumun gerçekleştirildiği kurultayda toplam 31 bildiri sunulmuştur.