TR EN

ELGİNKAN VAKFI 5. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI

Elginkan Vakfı 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.

Kurultay’ın alt başlığı “Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe” -Türkçenin Art ve Eş Zamanlı Değişkeleri- olarak belirlendi. Bu üst başlık altında alt başlıklar da şöyle belirlendi:

  1. Türkçenin Ağızları,
  2. Sosyal Değişkeler Açısından Türkçe
  3. Türk Argosu,
  4. Türk İşaret Dili,
  5. Meslek Dilleri (Jargon),
  6. Gizli Diller,
  7. Teklifsiz Konuşmada Türkçe.

Ayrıca, Kurultay’ın ilk günü Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın hazırladığı “Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili” başlıklı sergi açılışı yapıldı.  Sergi Kurultay boyunca açık kaldı.

Sergide Osmanlı Devleti’nde XVI. Yüzyıldan itibaren Topkapı Sarayı’nın ikinci resmi dili haline gelen işaret dilinin tarihi arşiv belgeleri, yerli ve yabancı kaynaklar, minyatürler, resimler aracılığıyla gözler önüne serilmiştir. Osmanlı işaret dili el elifbasından Türk İşaret Dili parmak abecesine kadar sergilenmekte olan bütün belgelerin, minyatürlerin, resimlerin, fotoğrafların yer aldığı ve Osmanlı Devleti’nde ilk Dilsiz Mektebinin kuruluşundan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Sağılar Okullarına kadar Türk İşaret dilinin yaşadığı gelişmelerin anlatıldığı Geçmişten Günümüze Türk İşaret Dili kitabı sergi ziyaretçilerine dağıtılmıştır.

Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül ve Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in ev sahipliğinde başlayan Kurultay; Doğan Hızlan'ın yürütücülüğünde “Yazılmayanı Konuşuyoruz” başlıklı açıkoturumda, Turhan Günay, M. Sabri Koz ve Yusuf Çotuksöken konuşmacı olarak yer almıştır.

3 gün boyunca 9 oturumun gerçekleştirildiği kurultayda toplam 9 ülkeden alanında uzman isimler katılım göstermiş ve 41 bildiri sunulmuştur.