TR EN

ELGİNKAN VAKFI 4. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI

Elginkan Vakfı 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
 
Kurultay’ın alt başlığı “Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı” olarak belirlendi. Bu üst başlık altında alt başlıklar da şöyle belirlendi:
 
a. Türk Seyyahlar ve eserleri, 
b. Yabancı Seyyahlar ve eserleri,
c. Gezilen Coğrafya,
d. Seyahatnamelerde Kültür Hayatı,
e. Seyahatnamelerde Mutfak Kültürü,
f. Seyahatnamelerde Sosyal Hayat,
g. Seyahatnamelerin Söz Varlığı,
h. Sefaretnameler.
 
Türk ve dünya seyahat edebiyatından çeşitli eserleri konu alan otuz beş bildirinin tartışıldığı Kurultay’a, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Danimarka, Finlandiya, Kazakistan ve KKTC’den seçkin bilim insanları katıldı.
 
Ayrıca, Kurultay’ın ilk günü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın hazırladığı “Yüzler ve İzler: Kartpostallarda ve Pullarda Edebiyatçılarımız” başlıklı sergi açılışı yapıldı.  Sergi Kurultay boyunca açık kaldı. Sergiye kılavuz kitap olarak hazırlanan eser, ülkemizde kartpostalların tarihçesini, fotoğraflarla buluşmasını ve kartpostal yayımcılarını konu ediniyor. Bahse konu kitap sergi açılışında katılımcılara dağıtıldı.
 
Sergi açılışı ve açılış konuşmalarının ardından, Doğan Hızlan’ın yürütücülüğünde “Çağımızın Seyyahlarıyla Söyleşi” başlıklı açıkoturumda Faruk Pekin ve Sedat Bornovalı konuşmacı olarak yer almıştır. 
Ardından Çağrılı Konuşmacı Chicago Üniversitesi Profesörlerinden Robert Martin Dankoff “Evliye Çelebi : Travel Writer and Cartographer” başlıklı bildirisini sunmuştur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkiye’deki yayımına da katkıda bulunan, bazı ciltlerini yayıma hazırlayan, Evliya Çelebi üzerine çalışmalar yapan Dankoff’un konuşması büyük ilgi görmüştür.
 
3 günlük Kurultay programı boyunca 9 ayrı oturumda, 37 bildiri sunulmuş olup,  sunulan bildirilerde seyyahların Türkiye’ye yaptıkları seyahatler ve yazdıkları seyahatnameleri üzerine yapılmış çalışmalar dikkati çekmiştir.
 
 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Gazeteci-Yazar Doğan HIZLAN, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay KUT ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati DEVELİ
 
 

Rehber, yazar Faruk PEKİN, Gazeteci-Yazar Doğan HIZLAN, Rehber Sedat BORNOVALI