TR EN

ELGİNKAN VAKFI BURS PROGRAMI

 

Elginkan Vakfı Bursları, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilmekte, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmemektedir.

BURS VERİLEN ÜNİVERSİTELER: 

  • İstanbul Teknik Üniversitesi,
  • İstanbul Üniversitesi,
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
  • Boğaziçi Üniversitesi,
  • Ege Üniversitesi,
  • Yıldız Teknik Üniversitesi,
  • Celal Bayar Üniversitesi,

Elginkan Vakfı tarafından her yıl yeniden tespit edilen ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

  • Öncelikle Mühendislik ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”
  • Öncelikle Mühendislik ve Kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere tüm konularda Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”

Bahsi geçen üniversitelerde öğrenim gören ve burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvuruları her yıl Eylül ayının başından itibaren ilgili üniversitelerin burs ofislerine yapılmakta olup, başvurular Eylül sonunda bitmektedir. Elginkan Vakfına yapılan şahsi başvurular kabul edilmemektedir.